Polityka prywatności

data publikacji 05.04.2022

Poniżej opisane są wszystkie informacje na temat informacji wykorzystywanych na stronie, przetwarzania danych i prywatności oraz technologii śledzących.Administratorem strony jest PikselProjekt w ramach firmy Kamila Dereń ul. Jeziorna 5, 73-112 Kicko, NIP: 854 242 91 52, natomiast dane kontaktowe przetwarzane są przez Wojciecha Skolimowskiego, 126, 58-535 Miłków, NIP: 8521948875

W razie wątpliwości lub zasięgnięcia dodatkowych informacji proszę o kontakt na hello@pikselprojekt.pl lub osadapogodno@gmail.com.

Dane osobowe, które gromadzone są w związku z korzystaniem z naszej strony oraz wypełnienie i wysyłka formularza z zapytaniem.Dane, które są przetwarzane to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 1. Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane osobowe pozostały bezpieczne i nie trafiły w niepowołane ręce.   
 2. Zapewniamy Ci możliwość realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO, związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.
 3. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.
 4. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies bezpośrednio z poziomu strony. 
 5. Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej lub instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies.
 6. Na stronie mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies na nich. 
 7. Strona przechowywana jest na serwerze zewnętrznym jdm.pl, który, tak jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym. 

  Pozostałe informacje

   

  Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

  Przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych.

  Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli.

  • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich da­nych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wyko­nywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci po­trzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarza­nia danych.
  • masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z pra­wem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z pra­wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgo­dy przed jej wycofaniem.

  Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 

  Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

  Zaznaczamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Możesz również skontaktować się bezpośrednio z nami z żądaniem o przedstawienia, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wyślij wiadomość na adres hello@pikselprojekt.pl lub osadapogodno@gmail.com Podane adresy e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

   

  Bezpieczeństwo. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

  Odbiorcy danych. 

  Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem strony internetowej. Zapewniam, że świadomie i odpowiedzialnie dobieram podmioty z którymi współpracuję.  Z uwagi na korzystanie z usług Google dane mogą być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy europejskie.

  Podmioty przetwarzające dane:

  1. www.wordpress.com- serwis świadczący usługi tworzenia i utrzymywania strony internetowej i sklepu.
  2. jdm.pl- dostawca hostingu i usługi poczty elektronicznej do przechowywania danych na serwerze.
  3. Google Analytics by Google LLC- narzędzie marketingowe
  4. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych i służb mundurowych do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz związanych z bezpieczeństwem.

   

  Proces zapytania

  Składając zapytanie, podane zostaną dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi,  takie jak imię, nazwisko (opcjonalnie), adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie). Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do napisania zapytania.

  Dane przekazane mi w związku z zapytaniem przetwarzane są w celu wykonania udzielenia odpowiedzi e-mailowej lub telefonicznej. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i dalszych czynności związanych z wykonaniem projektu, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. 

  Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy. 

  Obsługa poczty

  Wysyłając wiadomość, przekazujesz adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Tobą.

  Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

  Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlega archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

  Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Nasza strona, podobnie podobnie jak wiele innych wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

  Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

   Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne w celu prawidłowego działania strony internetowej i sklepu) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies zewnętrzne). 

   Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej a inne są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

  Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące: narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics.

  Cookies własne używamy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. W plikach przechowywana jest informacja o wyrażeniu przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies oraz informacje o zdefiniowanych przez Ciebie w ramach naszej strony ustawieniach plików cookies.

  Cookies zewnętrzne wykorzystywane jest do procesów analitycznych.

  Google Analytics. 

  Usługa polega na analizowaniu usług i działań internetowych na stronie www.osadapogodno.pl

  Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

  Realizacja prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony.

  Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

  W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

  • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
  • podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu,
  • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
  • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
  • źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

  Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

   

  Google Ads (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

  wykorzystywane do. prowadzenia kampanii reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

  Pseudonimowego identyfikatora (ID) zostaje zapisany po wejściu na stronę oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. 

  Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

   Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na mojej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

  Treści z serwisów zewnętrznych. Na stronie umieszczone są filmy ze strony YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube. Oglądając film Google otrzymuje o tym wiadomość, nawet jeśli nie jesteś zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. 

  Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

  Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

  Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

  Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.